Yolu ve yüreği SEVGİDEN geçen dostların buluşma yeri!..
   
 Çorum  Bektaşoğlu  Köyü
          

"Orada bir köy var uzakta, O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de gelmesek de, O köy bizim köyümüzdür!.."

* Bektaşoğlu Köyü

* T a r i h ç e

* Sosyal Etkinlikler
*  Derneklerimiz
* M e z a r l ı k
*  F o t o a l b ü m
* Köyüme Şiirler
*  Köyüm İnsanı
* Köyüm Evleri
*  C  e  m  l  e  r
* A  ş  u  r  e
*  D  e  r  g  i
* Ş e n l i k l e r
*  K a n  Bankası
* W e b l e r i m i z
* Kene İle Yaşam
* İ l e t i ş i m    
 
 Ziyaretçi Sayısı: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
(Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir.)
 
Yurtta sulh, cihanda sulh.
(Yurtta barış, dünyada barış.)
 
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
 
     Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.
 
 Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir.
 Başarı ise,  "Başaracağım" diye başlayarak sonunda  
 "Başardım" diyebilenindir.
 

 

 
 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kısa yaşam öyküsü:
 
            Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir.
            Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar baştan sonra şöyledir;  ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde,   lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır.
          1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece  ismi Mustafa Kemal oldu. Harp Akademisi’nden yüzbaşı ünvanını alarak mezun olan Mustafa Kemal Şam’da göreve atıldı.
           Osmanlı Devleti hakim iken Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. I.Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladı. Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yapınca İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini devlet önünde tanımış sayıldı.
                23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi. Sa-karya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirildi.
             29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna otur-du. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis  “Atatürk” soyadını layık gördü.
          10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayata veda etti.
 

                                                                                                                                                                     Anasayfa   

Bektaşoğlu Köyü©2002

Tasarım: Kamil TÜRKOĞLU